آنچه می خواهم بدانید!

هر آنچه در توان دارم و برای شما خوب است می نویسم.

آنچه می خواهم بدانید!

هر آنچه در توان دارم و برای شما خوب است می نویسم.

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۰
ارديبهشت

خوب است که رعایت کنیم:

عمر در پرستش خدای تعالی خرج کن که حساب، او خواهد خواست. برگذشته  و شکسته و ریخته افسوس مخور. تمام زیرکی را عاقبت شناسی نام نه. معیشت تنگ را به توکل دفع کن، دین را به علم نگاه دار، اگر علم خواهی به تنهایی بساز. فراخ دلی خواهی تن آسانی را بگذار. کم خصمی خواهی، به خود مشغول باش. خلق را دوست خواهی، مال را دشمن گیر. خود را آسوده خواهی ، بد مکن. شر نخواهی، بد بگذار. جنگ نخواهی، تحمل کن. دعا را بهتر از سپاه دان. امید را بهتر از گنج دان. هر چه دون خدای است همه را باطل دان. بلا از دوست عطاست، پس، از عطا نالیدن خطاست.

الهی نامه، خواجه عبدالله انصاری

  • محمد تقی دباغها
۲۹
ارديبهشت

بیایید از همین امروز آداب زیر را رعایت کنیم.

سخن، ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن. چون باز پرسند، جز راست مگوی. تا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند مده؛ خاصُه کسی را که نشنود که او خود اوفتد. در میان جمع هیچ کس را پند مده. از جای تهمت زده پرهیز کن واز یار بد اندیش و بد آموز بگریز. به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند. داد ده تا دادیابی. خوب گوی تا خوب شنوی. اگر طالب علم باشی، پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم سخن و دور اندیش.

قابوس نامه، عنصر المعالی کیکاووس

  • محمد تقی دباغها
۲۶
ارديبهشت

امروزه به لطف پیشرفت علم و تکنولوژی سایت های خرید اینترنتی جای بازار را گرفته اند. دیجی کالا یکی از این قبیل موارد است. 

دیجی کالا رقیب جدی بازار الکترونیک است. روزها صد ها خرید از دیجی کالا صورت می گیرد که بی دلیل نیست. دیجی کالا تنها فروشگاه اینترنتی محصولات الکترونیکی نیست پس باید چیزی سبب کسب جوایز و مدال های مختلف توسط این موسسه شود. یکی از این عوامل نقد و بررسی محصولات است. دیجی کالا برای تمامی محصولات نقدی می کند. همچنین اطلاعات دقیقی نیز برای هر کدام دارد. از عوامل دیگر موفقیت دیجی کالا بروز بودن آن است. همچنین می توانید محصولات را با یکدیگر مقایسه کنید. ویژگی دیگر مثبت این فروشگاه اینترنتی زیبایی محیط سایت است. که با مراجعه می توانید به تمامی موارد ذکر شده پی ببرید.

علاوه بر دیجی کالا، رسانه تصویری دیجی کالا نیز بسیار مطرح است که معرفی و نقد و بررسی محصولات را قرار می دهد. همچنین دیجی کالا شرکتی است که ذکات علم خود را می دهد و در ویدیو هایی به آموزش و آگاهی مردم می پردازد. پیشنهاد می کنم حتما از این سایت بهره ببرید.

لینک:

www.digikala.com

www.tv.digikala.com

  • محمد تقی دباغها
۲۶
ارديبهشت

شعر معروف و پر معنی از ماست که بر ماست از ناصر خسرو

 

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست                   وندر طلب طعمه پروبال بیاراست
بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت                 امروز همه عرش زمین زیر پر ماست
بر اوج چو پرواز کنم از نظر خویش                     می‌بینم اگر ذره‌ای اندر ته دریاست
گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد                  جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست
بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید                          بنگر که ازین چرخ جفا پیشه چه برخاست
ناگه زکمین گاه یکی سخت کمانی                     تیری زقضای بد بگشاد بر او راست
بر بال عقاب آمد آن تیر جگر دوز                             وز عرش مر اورا به سوی خاک فرو کاست
برخاک بیافتاد و بغلتید چو ماهی                        آنگاه پر خویش؛ گشود از چپ و از راست
گفتا عجب است این که زچوبی و زآهن                       این تیزی و تندی و پریدن زکجا خاست
بر تیر نظر کرد و پر خویش بر آن دید                         گفتا زکه نالیم که «از ماست که بر ماست»

ناصر خسرو

  • محمد تقی دباغها