آنچه می خواهم بدانید!

هر آنچه در توان دارم و برای شما خوب است می نویسم.

آنچه می خواهم بدانید!

هر آنچه در توان دارم و برای شما خوب است می نویسم.

۳ مطلب با موضوع «پند ها» ثبت شده است

۱۰
خرداد

یاس و نا امیدی مثل زهری برای موفقیت است. این واقعیت از قدیم و زمان پیامبران و امامان تا به حال بوده و در آینده هم خواهد بود. نا امیدی علاوه بر این که موجب اتلاف وقت می شود همچنین...

  • محمد تقی دباغها
۳۰
ارديبهشت

خوب است که رعایت کنیم:

عمر در پرستش خدای تعالی خرج کن که حساب، او خواهد خواست. برگذشته  و شکسته و ریخته افسوس مخور. تمام زیرکی را عاقبت شناسی نام نه. معیشت تنگ را به توکل دفع کن، دین را به علم نگاه دار، اگر علم خواهی به تنهایی بساز. فراخ دلی خواهی تن آسانی را بگذار. کم خصمی خواهی، به خود مشغول باش. خلق را دوست خواهی، مال را دشمن گیر. خود را آسوده خواهی ، بد مکن. شر نخواهی، بد بگذار. جنگ نخواهی، تحمل کن. دعا را بهتر از سپاه دان. امید را بهتر از گنج دان. هر چه دون خدای است همه را باطل دان. بلا از دوست عطاست، پس، از عطا نالیدن خطاست.

الهی نامه، خواجه عبدالله انصاری

  • محمد تقی دباغها
۲۹
ارديبهشت

بیایید از همین امروز آداب زیر را رعایت کنیم.

سخن، ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن. چون باز پرسند، جز راست مگوی. تا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند مده؛ خاصُه کسی را که نشنود که او خود اوفتد. در میان جمع هیچ کس را پند مده. از جای تهمت زده پرهیز کن واز یار بد اندیش و بد آموز بگریز. به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند. داد ده تا دادیابی. خوب گوی تا خوب شنوی. اگر طالب علم باشی، پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم سخن و دور اندیش.

قابوس نامه، عنصر المعالی کیکاووس

  • محمد تقی دباغها